ÚVOD

VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Našim obchodným partnerom ponúkame komplexné zabezpečenie celej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s platnou legislatívou a dielčie služby na požiadanie zákazníka (školenia, prevádzkové poriadky a pod.).

Služby zabezpečujeme vlastnou činnosťou ako aj v súčinnosti so subdodávateľmi.