ŠKOLENIA

ŠKOLENIA
pen-book

  • Školenie zamestnancov z BOZP
  • Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP
  • Školenie zástupcov zamestnancov z BOZP
  • Školenie vodičov referenčných vozidiel
  • Školenie vodičov nákladných vozidiel
  • Školenie zamestnancov z OPP
  • Školenie vedúcich zamestnancov z OPP
  • Protipožiarne hliadky
  • Mimopracovný čas z OPP